top of page

Gizlilik Sözleşmesi

The App

Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 30 Ocak 2024

Bu Gizlilik Politikası, Servis'i kullanırken bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanması ile ilgili politika ve prosedürlerimizi açıklar ve gizlilik haklarınız ve yasaların size sağladığı korumalar hakkında bilgi sunar.

Kişisel verilerinizi, Servis'i sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Servis'i kullanarak, bu Gizlilik Politikası'na uygun olarak bilgi toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Yorumlar: Büyük harfle başlayan kelimeler, aşağıda belirtilen koşullar altında tanımlanan anlamları içerir. Aynı tanımlamalar tekil ve çoğul formlara da uygulanır.

Tanımlamalar: Bu gizlilik politikasının amaçları doğrultusunda:

1.) Hesap, size hesap hizmetimize veya servisimizin bölümlerine erişim sağlamak için oluşturulan benzersiz bir hesabı ifade eder.

2.) İştirak, bir tarafça kontrol edilen, bir tarafça kontrol edilen veya bir tarafça ortak kontrol edilen bir kuruluşu ifade eder; "kontrol" ifadesi, yönetim kurulu seçimi veya diğer idari otoritelerin seçimi için oy kullanma hakkına sahip olan oyların %50'sinden fazlasına sahip olmayı ifade eder.

3.) Uygulama, şirket tarafından sağlanan ve sizin tarafınızdan herhangi bir elektronik cihaza indirilen Goya Rota Planlama adlı yazılım programını ifade eder.

4.) Şirket (bu anlaşma kapsamında "Şirket", "Biz", "Bizim" veya "Goya Rota Planlama" olarak anılacaktır) İstanbul, Türkiye'de bulunmaktadır.

5.) Ülke, Türkiye'yi ifade eder.

6.) Cihaz, servise erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder, örneğin bir bilgisayar, mobil telefon veya dijital tablet.

7.) Kişisel Veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir doğal bir kişiye ait bilgileri ifade eder.

8.) Servis, uygulamayı ifade eder.

9.) Servis Sağlayıcı, şirket adına veri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder, servisi kolaylaştırmak, servisle ilgili hizmetler sağlamak veya şirkete servisin nasıl kullanıldığını analiz etmekte yardımcı olmak için şirket tarafından istihdam edilen.

10.) Kullanım Verileri, servis tarafından otomatik olarak veya servis altyapısının kullanımıyla (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) toplanan verileri ifade eder.

11.) Siz, servise erişen bireyi ifade eder veya bağlam bağlamında, servisi erişen veya servisi kullanan bu birey adına işlem yapmak üzere şirket veya diğer yasal varlık anlamına gelebilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanımı:

Kişisel Veriler: 1.) Servisimizi kullanırken sizden sizinle iletişime geçmek veya kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek belirli kişisel kimlik bilgilerini sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel kimlik bilgileri, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir:

2.) E-posta adresi, adınız ve soyadınız, cihaz kimliği, reklam kimliği, konum, kullanım verileri.

Kullanım Verileri: 1.) Servisi kullanırken otomatik olarak Kullanım Verileri toplanır.

2.) Kullanım Verileri, cihazınızın İnternet Protokol adresi (örneğin, IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz servisin sayfaları, ziyaretinizin zamanı ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

3.) Servise bir mobil cihaz aracılığıyla veya üzerinden erişirken, kullanılan mobil cihazla ilgili belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Bu, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri içerebilir.

4.) Ayrıca, servisimize her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla erişim sağladığınızda tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Uygulama Kullanıldığında Toplanan Bilgiler: Uygulamamızı kullanırken, önceden izninizle aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

1.) Konumunuza ilişkin bilgiler: Bu bilgileri, servisimizin özelliklerini sağlamak ve geliştirmek amacıyla kullanırız. Bilgiler, şirketin sunucularına ve/veya bir servis sağlayıcısının sunucusuna yüklenmiş veya cihazınızda depolanmış olabilir.

2.) Bu bilgilere cihazınızın ayarları üzerinden istediğiniz zaman erişimi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı: Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

1.) Servisimizi sağlamak ve sürdürmek, servisin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere.

2.) Hesabınızı yönetmek: Servisin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağlanan Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak servisin farklı işlevlerine erişim sağlayabilir.

3.) Bir sözleşmenin ifası için: Sizin tarafınızdan satın alınan veya servis aracılığıyla sorulan ürünler, öğeler veya hizmetlere ilişkin satın alma anlaşmasını geliştirmek, yerine getirmek ve sürdürmek.

4.) Sizi iletişim kurmak: Sizi, işlevler, ürünler veya servislerle ilgili güncellemeler veya bilgilendirici iletişimler hakkında e-posta, telefon aramaları, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim formları ile güncellemelerle iletişim kurmak.

5.) Size sağlamak: Size, daha önce satın aldığınız veya soruşturduğunuz ürünler, hizmetler ve etkinliklerle ilgili haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak, size bu tür bilgileri almamak için istemediyseniz.

6.) Taleplerinizi yönetmek: Bize yönelik taleplerinizi katılmak ve yönetmek.

7.) İş devirleri için: Servis kullanıcılarımız tarafından tutulan Kişisel Verilerin devredilen varlıkları oluşturduğu durumlarda, iş devri kapsamında.

8.) Diğer amaçlar için: Veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, tanıtımlarımızın etkinliğini değerlendirme, servisimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi değerlendirme ve iyileştirme, pazarlama ve deneyiminizi geliştirme gibi diğer amaçlar için bilgilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması ve Kullanımı -Kişisel Veriler

1.) Servis Sağlayıcılar ile: Servisimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için Kişisel Bilgilerinizi Servis Sağlayıcılar ile paylaşabiliriz. Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri toplayabilen üçüncü taraf hizmetlerini kullanır.

2.) Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf servis sağlayıcılar: a.) Google Play Hizmetleri b.) AdMob c.) Firebase Analytics

-Kullanım Verileri

1.) Servisi kullanırken otomatik olarak Kullanım Verileri toplanır.

2.) Kullanım Verileri, cihazınızın İnternet Protokol adresi (örneğin, IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, servisimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin zamanı ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verilerini içerebilir.

3.) Ayrıca, servise bir mobil cihaz aracılığıyla veya üzerinden eriştiğinizde, cihazınızın türü, cihazınızın benzersiz kimliği, cihazınızın IP adresi, cihazınızın mobil işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri de dahil olmak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

4.) Ayrıca, servise her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla erişim sağladığınızda tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

-Uygulama Kullanıldığında Toplanan Bilgiler Uygulamamızı kullanırken, önceden izninizle aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

1.) Konumunuza ilişkin bilgiler: Bu bilgileri sağlamak, geliştirmek ve kişiselleştirmek için kullanırız. Bilgiler, şirketin sunucularına ve/veya bir servis sağlayıcısının sunucusuna yüklenmiş veya cihazınızda depolanmış olabilir.

2.) Bu bilgilere cihazınızın ayarları üzerinden istediğiniz zaman erişimi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

-Kişisel Verilerinizin Kullanımı Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

1.) Servisi sağlamak ve sürdürmek, servisin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere.

2.) Hesabınızı yönetmek: Servisin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağlanan Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak servisin farklı işlevlerine erişim sağlayabilir.

3.) Bir sözleşmenin ifası için: Sizin tarafınızdan satın alınan veya servis aracılığıyla sorulan ürünler, öğeler veya hizmetlere ilişkin satın alma anlaşmasını geliştirmek, yerine getirmek ve sürdürmek.

4.) Sizi iletişim kurmak: Sizi, işlevler, ürünler veya servislerle ilgili güncellemeler veya bilgilendirici iletişimler hakkında e-posta, telefon aramaları, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim formları ile güncellemelerle iletişim kurmak.

5.) Size sağlamak: Size, daha önce satın aldığınız veya soruşturduğunuz ürünler, hizmetler ve etkinliklerle ilgili haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak, size bu tür bilgileri almamak için istemediyseniz.

6.) Taleplerinizi yönetmek: Bize yönelik taleplerinizi katılmak ve yönetmek.

7.) İş devirleri için: Servis kullanıcılarımız tarafından tutulan Kişisel Verilerin devredilen varlıkları oluşturduğu durumlarda, iş devri kapsamında.

8.) Diğer amaçlar için: Veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, tanıtımlarımızın etkinliğini değerlendirme, servisimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi değerlendirme ve iyileştirme, pazarlama ve deneyiminizi geliştirme gibi diğer amaçlar için bilgilerinizi kullanabiliriz.

-Kişisel Veri Saklama

1.) Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uyum sağlamak (örneğin, verilerinizi saklamak için yasal yükümlülüğümüz varsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşma ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacaktır.

2.) Şirket, Kullanım Verilerini genellikle daha kısa bir süre için saklar, ancak bu verinin güvenliği veya servisin işlevselliğini artırmak veya bu veriyi daha uzun süre saklamak için yasal yükümlülük altında olduğumuz durumlar hariç.

-Kişisel Veri Transferi

1.) Bilgileriniz, Kişisel Veriler dahil olmak üzere, bilgi koruma yasalarının yargı alanınızdan farklı olabileceği ve yerel hükümet yetkisine tabi olmayabileceği bilgisayarlar üzerinden işlenebilir ve transfer edilebilir.

2.) Bu Gizlilik Politikası'na verdiğiniz onay, böyle bir transferi temsil eder.

3.) Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesini ve bu Gizlilik Politikası'na ve verilerinizin güvenliği açısından yeterli kontrollerin olduğu başka bir kuruluşa veya ülkeye kişisel verilerinizin transfer edilmemesi için makul adımları atacaktır.

-Kişisel Veri Açıklaması

1.) İşlemler: Şirket, birleşme, satın alma veya varlık satışının bir parçası olarak, Kişisel Verilerinizi transfer edebilir.

2.) Hukuki Zorunluluklar: Şirket, yasal bir zorunluluğa uymak veya kamu otoritelerinden (örneğin, bir mahkeme veya hükümet kurumu) geçerli taleplerle yanıt vermek zorunda kalabilir.

3.) Diğer Hukuki Gereksinimler Şirket, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için bu gibi bir eylemin gerekli olduğuna inanıyorsa, iyi niyetle açıklayabilir:

-Kişisel Verilerinizin Güvenliği Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak lütfen unutmayın ki İnternet üzerinden iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

-Çocukların Gizliliği Servisimiz 13 yaşın altındaki herhangi bir kişiye yönelik değildir. Bilerek 13 yaşın altındaki herhangi bir kişiden kişisel tanımlanabilir bilgi toplamıyoruz. Eğer bir ebeveyn veya vasii iseniz ve 13 yaşın altındaki bir çocuğun bize Kişisel Veri sağladığını fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer 13 yaşın altındaki çocuğunuzun Kişisel Verilerini topladığımızı fark edersek, bu bilgileri elimizden geldiğince hızlı bir şekilde kaldırırız.

-Uygulama İçinde İzin Talepleri Kamera: Bu izin, fotoğraf eklemek istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır. Mikrofon: Bu izin, arama yapmak ve sesli giriş yapmak istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır. Kişiler: Bu izin, bir telefon numarası eklemek istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır. Konum: Bu izin, konumunuzu bir durak olarak eklemek veya rotayı optimize etmek istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır. Depolama: Bu izin, fotoğrafları kaydetmek istediğinizde istenir. Bu izin isteğe bağlıdır.

-Diğer Web Sitelerine Bağlantılar Servisimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Her ziyaret ettiğiniz site için Gizlilik Politikası'nı incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde kontrolümüz yoktur ve bu sitelerin veya hizmetlerin içeriği veya uygulamaları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

-Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz.

Değişikliklere karşı uyarıda bulunmak için bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıkları anda etkili olacaktır.

-Bizimle İletişim Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

E-posta: info@goyarouteplanner.com

bottom of page