top of page
Rectangle 15.png

Lojistikte Tedarik Zinciri Nedir? | Goya Rota Planlama


Lojistikte Tedarik Zinciri Nedir? | Goya Rota Planlama


Lojistikte tedarik zinciri oldukça önemlidir. Lojistik ve tedarik zincirinin amacı, bir şirketin iç ve dış organizasyonu ile ilgili tüm operasyonları yönetmek, tedarikçiler, tüketiciler ve hizmet sağlayıcılar gibi zincirin tüm bileşenleri arasında koordinasyon ve entegrasyonu sağlamaktır. Ancak iş dünyasında her şeyin olabildiğince sorunsuz ilerlemesi için lojistik yöneticisinin operasyonlarını nasıl geliştireceğini tam olarak anlaması gerekir.


Lojistik ve Tedarik Zinciri Arasındaki İlişki Nedir?

Tedarik zinciri, ürünle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan yöntemlerden ve işletim sistemlerinden sorumludur. Örnek olarak, üretimden müşteri memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesine kadar uzanan satın alma faaliyetleri, depolar, stoklar vb. gibi alanları kapsar. Lojistik ise tedarik zincirini oluşturan adımlardan biridir. Her zaman teslimat sürelerine öncelik vererek ürünü şirketten müşteriye taşımakla ilgilenir. Lojistikte tedarik zinciri doğru bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu sayede problemsiz bir süreç deneyimi elde etmek söz konusu olabilecektir.


Lojistikte Tedarik Zinciri Neden Önemli?

Bu yönetimin amacı, giderlerin azaltılmasına yardımcı olmaktır. Ancak, bir tedarik zincirinin iyi yönetimi, müşterilerin sonuçlardan daha fazla memnun hissetmeleri için koşullar sunduğundan, yalnızca maliyetleri azaltmak için değildir. Modern şirketler, müşteriyi faaliyetlerinin odak noktasına yerleştirme eğilimindedir. Yani müşteriyi memnun etmek, her şeyden önce, onlar için en önemli hedeftir. Müşterinin istediği ürünü, istediği sürede ve mümkün olan en tatmin edici fiyattan teslim almasını sağlamak önemlidir. Lojistikte verimli tedarik zinciri yönetiminin avantajları arasında, şirketin süreçlerine daha fazla hız kazandırarak daha entegre bir ürün ve bilgi akışını teşvik etmesi yer alır.

Lojistikte Tedarik Zinciri Nasıl Optimize Edilir?

İhtiyaçların belirlenmesi ve üretim süreçlerinde iyileştirmelerin uygulanması için tüm zincir hakkında bilgi sahibi olunması esastır. Lojistikte tedarik zinciri şu şekilde optimize edilebilir:

· En iyi hammadde tedarikçilerini bulmak

· Arz ve talep arasındaki dengeyi tahmin etmek ve planlamak

· Ürünü muhafaza etmek

· Ürünleri zamanında teslim etmek

· Müşteri hizmetleri kanalları aracılığıyla geri bildirim almak ve süreçleri iyileştirmek

Lojistikte tedarik zinciri yönetiminin temel hedefi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve maliyetleri azaltmaktır. Lojistikte tedarik zinciri verimli bir şekilde yönetildiği taktirde firmanın süreçleri daha hızlı, birbiriyle entegre şekilde işler.Lojistikte Tedarik Zinciri Nedir? | Goya Rota PlanlamaOpmerkingen


bottom of page